Robin Bodaan

EDR regelde lange tijd de ICT binnen de eigen organisatie met een aparte afdeling. Sinds 2008 jaar is die situatie veranderd. De onderdelen maintenace & support en infrastructuur en innovatie zijn namelijk uitbesteed aan itzz. Alleen het ontwikkelen en onderhouden van de incassoapplicaties vindt nog binnen de eigen deuren plaats. “Wij kunnen hierdoor bezig zijn met onze core-business, terwijl itzz onze dagelijkse ICT-zorg voor 100% uit handen neemt”,.

Robin Bodaan EDR Credit Services
 
Automatisering is de benzine
“Automatisering is voor ons de benzine waarop de business moet lopen. Zeker binnen een organisatie zoals de onze met incassozaken en bedrijfsinformatie is continuïteit van de ICT van groot belang.
Wij werken veel on-line samen met klanten en hebben daarvoor op vele vlakken koppelingen. Die koppelingen worden alsmaar belangrijker. Een soepel draaiende ICT is daarbij onmisbaar. Klanten verlangen steeds meer elektronische inzage in dossiers en  kredietbeslissingen die binnen luttele seconden worden verwerkt en gevisualiseerd. Het is dus logisch dat wij fors investeren in automatisering en onze ICT infrastructuur.
 
Continuïteit en betrouwbaarheid
“Dat betekent dat continuïteit en betrouwbaarheid bij ons voor alles gaan. We kunnen ons simpelweg geen missers veroorloven. En terecht natuurlijk. Een klant moet er op kunnen vertrouwen dat koppelingen perfect en veilig tot stand komen. Het feit dat een groot deel hiervan voor rekening van itzz komt, zegt veel over het vertrouwen dat we in die organisatie hebben.
Voor ons is het een geruststellende gedacht dat itzz de verantwoording hiervoor op zich heeft genomen.”
 
Voordeliger
“Wij hebben berekend dat outsourcen van ICT-activiteiten een stuk voordeliger is dan het zelf te doen. Bovendien ben ik er van overtuigd dat het nu ook kwalitatief beter gebeurt. Je durft je vaak harder op te stellen en je mag van je leverancier net iets meer verwachten.
Leverancier klinkt wellicht wat negatief, maar zo bedoel ik het zeker niet. In tegendeel, we zijn partners die hetzelfde belang dienen. Een goede ICT-oplossing binnen onze organisatie die altijd en overal draait.”
 
Resultaatgerichter
“Er is inderdaad wel iets te verbeteren aan itzz. Allereerst vind ik dat ze zich commerciëler op moeten stellen. Ze zijn geneigd om vanuit hun dienstengedachte vaak zaken wel “even” aan te pakken. Ik denk dat het belangrijk is dat de wensen en eisen worden afgebakend en de volgende pas wordt opgepakt als de vorige vastomlijnde opdracht is afgehandeld.
Daarmee beschermen ze zich tegen zichzelf en heeft de klant een beter beeld van wat itzz allemaal voor ze doet. Soms lijkt het nu alsof zaken niet op tijd af zijn, maar dan blijkt dat te komen omdat wij onze wensen en eisen hebben uitgebreid. itzz moet zich daar dan zakelijker in de zin van resultaatgerichter opstellen.”
 
De Rol van itzz
“Ik zie itzz als een solide en betrouwbare partner. Ze zijn betrokken en het is een enthousiast team. Ze hebben verstand van zaken. Ze zijn er als het nodig is. Dat hebben we overigens wel vastgelegd in een service level agreement. Zodoende kunnen we ervoor zorgdragen dat in eventuele noodscenario’s duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. En ze zorgen er tevens voor dat het zo min mogelijk voor hoeft te komen dat ze in actie moeten komen.
Kortom ze werken zowel actief als preventief en dat vind ik een enorm pluspunt. Bovendien kunnen ze op afstand werken door de remote mogelijkheden.”
 
Tips voor collega bedrijven
“Ik zou een ieder zeker ter overweging willen geven om zaken die buiten de core business vallen uit te besteden. Doe dit niet in één keer, maar stapsgewijs. Vaak zie je binnen organisaties dat het van de ene op de andere dag wordt uitbesteed. Dat kan onmogelijk goed gaan. Stel duidelijke uitgangspunten op met evaluatiemomenten. En zorg zo stap voor stap dat iedereen er aan kan wennen. Zowel de eigen organisatie als de partij waaraan je het uitbesteedt. En realiseer je dat dit traject ook voor de eigen organisatie tijd kost. Het is een utopie om te denken dat je dat even er bij doet. Dan neem je je eigen ICT niet serieus. Met alle mogelijke nare gevolgen van dien. Gelukkig hebben wij daar in onze samenwerking met itzz geen last van.