De Bibliotheek van Nu

De wereld van de bibliotheek van nu is sterk in beweging; het belang om de klant te kennen en te bereiken neemt toe, de oude zekerheden van het bibliotheekstelsel verdwijnen, de gemeentelijke overheid heeft nieuwe eisen en stelt minder/andere subsidievormen beschikbaar. Van bestuurders en managers wordt een doortastende, kritische – en creatieve aanpak verwacht om meer te bereiken met minder.

Economische crisis of niet: ICT zal niet ontkomen aan kostenbesparingen. Aan de andere kant zet de digitalisering door en moet de traditionele bibliotheek haar rol en positie opnieuw definiëren.

U kunt er dan ook niet omheen dat u zich een aantal zaken af moet vragen:

  • Hoe kan ik het rendement en de kosten en batenverhouding van onze ICT verbeteren?
  • Welke risico’s zijn er en hoe dekken we die af?
  • Wat doen we zelf en wat besteden we uit?

Speciaal voor bibliotheken biedt itzz een samenhangend pakket aan diensten en instrumenten, voor een vast bedrag per maand:

Deel uw ervaring: